In de huidige tijd is kennis niet meer exclusief of schaars. Het echt effectief toepassen er van is echter een onderschat vraagstuk.

In de Movinex Academie hebben wij daarom een aantal programma’s die als open inschrijving en/of als in company traject worden aangeboden. Kennis en inzichten opdoen, methoden en technieken leren, leren van elkaar en vooral samen toepassen zijn kernelementen.

U kunt zich aanmelden voor deze programma’s:

Het programma ‘Paradox: Leiding geven aan zelfsturende teams’ is momenteel in ontwikkeling.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!