Effectief handelen in strategisch complexe rollen.

Vervul je een strategisch complexe rol in jouw organisatie? Wil je meer inzicht in de meerwaarde van jouw rol en ben je op zoek naar een inspirerende manier waarin je wordt uitgedaagd om jezelf hier verder in te ontwikkelen? In deze leergang verdiep je je op een bijzondere manier in de dynamiek en complexiteit van vraagstukken waarmee je te maken kunt krijgen en hoe je jouw rol effectief voor de organisatie kunt inzetten vanuit jouw persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten.

Voor wie?

Voor mensen die werken in een strategisch complexe functie. Je werkt bijvoorbeeld als (bestuurs)secretaris, (intern) adviseur, beleidsmedewerker, HR-manager of fractieassistent.

Wat gaan we doen?

Door middel van theorie, reflectie en toepassing ga je met de trainers en de andere deelnemers onderzoeken hoe je jouw persoonlijke eigenschappen kunt inzetten in jouw rol om de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen. Je gaat aan de slag in een groep van ongeveer zes personen, onder begeleiding van twee coaches. Hierdoor is er veel van elkaar te leren, terwijl er ook ruimte is voor persoonlijke aandacht en verdieping. In de bijeenkomsten daag je uit en wordt je uitgedaagd tot zelfreflectie en om op frisse manieren naar vraagstukken te kijken. Het programma stimuleert je hiertoe door in training en coaching o.a. te werken met wandelopdrachten in de natuur en een coachingssessie met paarden. Gedurende het traject krijg je steeds meer inzicht in de complexiteit van de omgeving waarin je werkt en hoe je hier effectief mee om kunt gaan.

Thema’s

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten. We gaan in op persoonlijke vraagstukken en casussen die in de dagelijkse praktijk veel vaardigheid, sensitiviteit en rolbewustzijn vragen rondom de volgende thema’s:

  • Visie en focus: Wat is de toegevoegde waarde van jouw persoonlijke eigenschappen, wat drijft jou, wat drijft de organisatie en hoe kunnen deze elkaar versterken?
  • Positionering: Wanneer en waaraan ben je leidinggevend en wanneer en waaraan ben je volgend?
  • Macht en politiek handelen in organisaties: hoe ga je vanuit jouw unieke positie om met de politieke omgeving? Hoe draag je eraan bij dat het belang van de organisatie als geheel voorop blijft staan? Waar ligt jouw betrokkenheid en waar ligt jouw invloed?
  • Veranderdynamiek: Welke veranderingen en bijbehorende dynamiek zijn aan de orde in jouw organisatie? Wat is jouw rol en toegevoegde waarde in deze veranderprocessen?

Wie zijn de begeleiders?

De begeleiders zijn Fons Groen en Laura Bos, van respectievelijk Movinex en De Secretarisvogel. Voor meer informatie over ons verwijzen we graag naar onze websites (zie linkjes onderaan de pagina).

Waar en wanneer?

De inschrijving is geopend; data van de zes bijeenkomsten worden nader bepaald. De eerste en laatste bijeenkomst beslaan een dagdeel, de overige bijeenkomsten de hele dag. De bijeenkomsten vinden plaats in Lunteren of Breda, afhankelijk van het thema en werkmethode.

Wat is de investering?

De investering voor deelname aan de leergang bedraagt € 2.795. Het bedrag is exclusief BTW en inclusief locatiekosten, materialen en lunch op alle dagen.

Vragen?

Wij geven je graag meer informatie, neem hiervoor gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Aanmelden?

Om je aan te melden voor de leergang verzoeken we je om dit formulier in te vullen. We zien uit naar boeiende ontmoetingen en een mooie leerervaring.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!