Fuseren, samenwerken of zelfstandig verder? Misschien zelfs opsplitsen of afsplitsen? Nieuwe initiatieven in de markt zetten of stoppen met activiteiten of diensten?

Wij zijn sparring partner van bestuurders, managementteams en toezichthouders als het gaat om de essentiële strategische vraagstukken. Niet omdat wij het beter weten. Wel omdat we de dilemma’s kennen, luisteren en reflecteren, creatief zijn én kunnen helpen bij het aanboren van de nodige kennis binnen en buiten organisatie.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!