Community care is bedoeld om kwetsbare mensen in staat te stellen volwaardig in de samenleving te kunnen functioneren. Het is gebaseerd op ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het is een concept waarbij zelfstandige woningen, geclusterde woningen en zorgwoningen binnen een gebied worden ontwikkeld. Met een gemeenschappelijke infrastructuur aan voorzieningen zoals een restaurant en buurthuis/café, zodat ontmoetingen tussen bewoners worden gestimuleerd. Deze ontmoetingen zorgen ervoor dat het onderling hulpbetoon en wederkerigheid wordt verhoogd. Bewoners helpen zelf mee om de continuïteit van de dienstverlening te realiseren. Bewoners hebben het voor het zeggen, waarbij de zorgorganisatie een faciliterende en niet een bepalende rol heeft.

Movinex heeft hierbij een financieringsconcept ontwikkeld dat moet leiden tot een populatiegebonden en integrale financiering.

Movinex is mede initiatiefnemer van dit community care concept. Zij heeft kennis en ervaring op welke wijze deze concepten ontwikkeld worden. Welke rol betrokkenen, financiers en ontwikkelaars in kunnen nemen. Movinex faciliteert opdrachtgevers om dit concept te ontwikkelen.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!