We kijken naar talenten van (kwetsbare) mensen. Waar zijn ze goed in? Wie zouden ze daarmee van dienst kunnen zijn? Dat is het uitgangspunt van het vernieuwend Lééf concept.

Mensen in de wijk kunnen iets voor elkaar betekenen. Het Lééfhuis speelt daarin een centrale rol, net als het netwerk waar inwoners van de wijk en professionals samen in  participeren om elkaar te helpen. Movinex is mede initiatiefnemer van dit concept en faciliteert betrokkenen in de wijk om dit concept toe te passen in de wijk. Het Lééf concept draagt bij aan leefbaarheid, sociale cohesie en leidt tot forse besparingen in de zorg en welzijnsactiviteiten.

Meer informatie: www.leefmetelkaarvoorelkaar.nl

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!