De maatschappelijke ontwikkelingen zoals de behoefte aan eigen regie, zelf- en samenredzaamheid, de druk op de kosten voor de sociale voorzieningen dagen ons uit. Ze dagen ons uit om het sociale domein beter en goedkoper te organiseren.

Professional bent u bereid uw steentje bij te dragen? Wat levert het u op als zorgaanbieder, welzijnsorganisatie, woningbouwcorporatie als u mee doet? Betekent het een daling van de huidige omzet, of zijn er mogelijkheden om besparingen in te zetten voor innovaties (shared savings). Movinex spreekt met verzekeraars en gemeenten om met deze publieke besparingen ruimte te creëren voor innovaties en vernieuwingen. We zijn op zoek naar professionals die de uitdaging met ons aan willen gaan. Doet u mee?

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!