De narratieve methode is een methode waar deelnemers authentieke verhalen aan elkaar vertellen. Een authentiek verhaal is een weergave van een gebeurtenis die indruk heeft gemaakt op de verteller.

Het verhaal vertelt iets over wat de verteller belangrijk vindt, wat hij of zij goed vindt, fout vindt. Het kan gaan over positieve ontwikkelingen of dilemma’s, conflicten die de verteller bezig houden.

Met behulp van het vertellen van verhalen kan op eenvoudige manier abstracte en complexe informatie begrijpelijk worden gemaakt. Een voorbeeld van abstracte en complexe informatie is de missie, strategie en waarden van een organisatie.
Cliënten en medewerkers vertellen authentieke verhalen. Deze verhalen geven inzicht in wat cliënten en medewerkers belangrijk vinden, wat ze zien als gewenst gedrag dat past bij de missie, visie en waarden van de organisatie.

Door deze taal en verhalen te verbinden aan de missie, visie en waarden van de organisatie kunnen cliënten en medewerkers zich met hun eigen taal verbinden aan deze vaak abstracte en complexe begrippen. Met deze taal en verhalen krijgen de missie, visie en waarden van de organisatie betekenis voor cliënten en medewerkers.

› klik hier om een leaflet over deze methode te downloaden.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!