Surveys zijn gestructureerde vragenlijsten met meerkeuze antwoorden die leiden tot cijfermatige resultaten.

Door middel van statistische methoden kunnen deze resultaten worden geanalyseerd en de onderzoeker inzicht geven in verbanden tussen bepaalde fenomenen.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!