De Spiral Dynamics is een model van waarden en drijfveren, gebaseerd op de theorieën van prof. Clare W. Graves. Door middel van heldere terminologie en een codering in kleuren, worden drijfveren en culturele aspecten inzichtelijk en bespreekbaar.

Spiral Dynamics
Spiral Dynamics

Er zijn verschillende testsystemen van het gedachtengoed van Graves afgeleid. Movinex werkt met de methodiek van Core Commit. Dit is het meest uitgebreide testinstrument dat beschikbaar is, het is direct gerelateerd aan het oorspronkelijke model van Graves en is wetenschappelijk gevalideerd.

Het waardeninstrument is zeer goed toepasbaar om gedrag en veranderdynamiek van individuen, teams en organisaties te verklaren en zelfs te voorspellen. Door de wijze waarop het model is ingericht, wordt inzicht gegenereerd in de groepsdynamiek van een team of organisatie. In dit opzicht is het model en bijbehorende testinstrument uniek en onderscheidend ten opzichte van andere testen en modellen.

De kern van het systeem

Graves deed onderzoek naar wat mensen drijft en hoe dit te verklaren is. Hij kwam tot de conclusie dat er sprake is van een aantal ‘waardendrives’ die uiteindelijk gedrag sturen. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat er collectief georiënteerde en individueel georiënteerde waardendrives zijn. Ook belangrijk is dat Graves constateerde dat de waardendrives niet statisch zijn maar dynamisch, zowel bij individuen als binnen groepen en organisaties. Er is geen sprake van een vorm van hiërarchie binnen de drijfveren, het is een waardevrij model.

In het model van Graves wordt ieder mens geacht alle waardensystemen in zich te hebben, maar naar gelang interesse, ervaring, levensfase en niet in de laatste plaats context, bepaalde voorkeuren en afkeuren te hebben. Een Graves waardentest zegt dus ook nooit ‘jij bent’, maar hooguit ‘in deze context, gezien deze taak, heb jij voorkeuren voor…’.

› klik hier om een samenvatting van het model te downloaden.

Toepassing

Movinex heeft ruime ervaring met het toepassen van het model en instrument bij individuele coaching, teambegeleiding, organisatieontwikkeling en ook bij werving en selectie. Wij begeleiden mensen en organisaties bij het effectief inzetten van het instrument en delen onze kennis en ervaring graag met onze klanten.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!