Er is veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid en velen zitten in de maag met het kwaliteitskader van de overheid. Niet in de laatste plaats de overheid zelf.

Hebben we de laatste jaren op veel plaatsen, genoodzaakt door bezuinigingen, afscheid genomen van medewerkers, nu krijgen we extra geld om wachtlijsten weg te werken en tevens normen rondom minimale bezettingen. Beide vraagt om extra personeel.

Nu vrees ik dat we met alle aandacht die Hugo Borst en kompanen zo verdienstelijk hebben weten te krijgen voor de verpleeghuiszorg ook wat ‘collateral damage’ hebben opgelopen. Het imago van de zorg van kommer en kwel, luiers en urinelucht heeft namelijk óók veel aandacht gekregen. En dat helpt niet om mensen aan te trekken of om jonge mensen te motiveren een zorgopleiding te kiezen.

HET VINDEN VAN BALANS

In onze visie is het organiseren van kwalitatief goede zorg het vinden van een goede balans tussen mensen, kwaliteit en middelen. En kwaliteit is daarbij iets wat zowel meetbaar als merkbaar is. Net zoals veiligheid voor een groot deel beleving is. En zonder de juiste mensen is kwaliteit leveren lastig…

Alleen meer geld en een kwaliteitskader helpen niet. Het gaat om het vinden en binden van de juiste mensen. En ook om het inrichten van systemen en middelen die deze mensen ondersteunen en ontzorgen. Zó ontzorgen dat de aandacht en tijd optimaal besteed kan worden aan de cliënten en bewoners.

Daarnaast is capaciteit alleen niet voldoende. Het gaat om vaardigheden, eigenaarschap, gedrag, passie en intrinsieke motivatie. Allemaal voorwaarden om de professional de aandacht (presentie) en zorg te kunnen laten geven die de cliënt nodig heeft. De professional is de belangrijkste factor als we het hebben over kwaliteit en veiligheid.

Een professional gedijt in een open en lerende cultuur, waar elementen als vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en leren centraal staan.

Dit vraagt binnen een organisatie om een cultuur waar respect en invloed van cliënt en medewerker belangrijke waarden zijn, waar de leiderschapsstijl uitnodigend is om te leren en waar sprake is van een sobere doelmatigheid. Een cultuur gedragen en uitgedragen door de top, maar vooral beleefd en doorleefd bij de medewerkers.

EEN POSITIEVE WENDING

Als zo’n cultuur gerealiseerd kan worden is de sfeer goed, is er ruimte om oprechte aandacht voor de cliënten te hebben en om te leren van fouten en van elkaar. Dat geeft een positieve wending aan de kwaliteit en veiligheid van zorg en het zorgt voor aantrekkelijk, zinvol en gewaardeerd werk. Dat helpt om mensen aan te trekken en jonge mensen te stimuleren voor het zorgvak te kiezen.

Dat is ook waar wij vanuit Movinex met ons team van deskundigen op het gebied van de langdurige zorg ons sterk voor maken. We helpen ook u en uw organisatie graag een stap verder.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op.

Kwaliteitskader? Kwaliteitscultuur!