We geloven dat het beter kan. Het is onze drive, onze motor, om ons actief in te zetten voor het verbeteren van het leven van mensen.

Wij zijn veranderaars, strategen, onderzoekers en ontwikkelaars. Met onze veranderkundige en organisatiekundige kennis en onze brede en internationale ervaring ondersteunen we maatschappelijke organisaties op een betrokken, creatieve en resultaatgerichte wijze. Ons beoogde resultaat is dat de waarde voor klanten, medewerkers en samenleving wordt verhoogd.

Voor ons is partnerschap met de klant cruciaal. In verbinding en samen met de organisatie werken aan duurzame oplossingen. Duurzaam is in onze ogen werken aan oplossingen die antwoord geven op de uitdagingen, draagvlak genieten bij de betrokkenen, geborgd zijn en daarmee effectief zijn.

Met ons werken is samen op basis van wederzijds commitment. Dat betekent dat we ook inspanningen vragen van de klant.

In onze diensten staat het beleven centraal.

Gecertificeerde organisatiekundigen en adviseurs

We nemen ons vak serieus, hechten waarde aan persoonlijke en professionele ontwikkeling om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Daarom zijn we gecertificeerde organisatiekundigen en adviseurs en staan geregistreerd in het CMC-register.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!