Onderzoekende ondernemer

Hanno de SchipperMijn intrinsieke motivatie is een maatschappelijke bijdrage leveren aan een zo zelfstandig mogelijk leven van (kwetsbare) burgers. Ik ben ervan overtuigd dat hiervoor vraaggestuurd werken en aandacht essentieel is. Ik help organisaties niet werken voor hun klanten, maar samen mét hen. Verbindend waar mogelijk en pragmatisch waar nodig en gewenst.

Mijn profiel

veranderaar,  procesbegeleider, projectleider, coach, partner

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik werk op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Ondernemend met een positieve insteek, resultaatgericht, vertalend van strategie naar uitvoering en authentiek.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!