Wij zijn veranderaars, strategen, onderzoekers en ontwikkelaars. Met onze veranderkundige en organisatiekundige kennis en onze brede en internationale ervaring ondersteunen we maatschappelijke organisaties op een betrokken, creatieve en resultaatgerichte wijze.

Ons beoogde resultaat is dat de waarde voor klanten, medewerkers en samenleving wordt verhoogd.

We vinden het belangrijk om bij te dragen aan :

  • het verbreden van de blik van onze opdrachtgevers
    van buiten naar binnen kijken, out of the box denken
  • het identificeren van waardecreatie
    onze focus ligt op de as client-medewerker, vertaalt naar de gevolgen voor de organisatie
  • het verbinden en ontmoeten met als doel delen van kennis en ervaringen

Wij zijn onafhankelijk, integer en hechten waarde aan authenticiteit. Wij stellen regel- en systeemdominantie en onethisch handelen ter discussie, omdat deze de relatie client-medewerker in de weg kunnen staan en een risico vormen voor de waarde voor klanten, medewerkers en samenleving.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!